روان کننده

  • Lubricator

    روان کننده

    شیر کاهش فشار دریچه ای است که با تنظیم فشار ورودی به فشار خروجی مورد نیاز و اتکا به انرژی خود محیط ، به طور خودکار فشار خروجی را ثابت نگه می دارد. 
    از نظر مکانیک سیالات ، شیر کاهش فشار یک مقاومت محلی است که می تواند عنصر دریچه گاز را تغییر دهد ، یعنی با تغییر منطقه گاز ، به طوری که سرعت جریان و انرژی جنبشی سیال تغییر کند ، باعث از دست دادن فشار متفاوت ، به عنوان مثال هدف از فشرده سازی را بدست آورید. سپس به کنترل و تنظیم سیستم اطمینان حاصل کنید ، بنابراین شیر پس از نوسانات فشار و تعادل نیروی فنر ، به طوری که شیر پس از فشار در یک محدوده خطای خاص برای حفظ یک ثابت است.