مستقیم راه اندازی 5 راه Sol. شیر فلکه

  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    مستقیم راه اندازی 5 راه Sol. سوپاپ YVS

    ردیابی تاریخ توسعه ، تا کنون ، هر دو در داخل و خارج از کشور در اصل می تواند به سه دسته تقسیم می شود (به عنوان مثال ، بازی مستقیم ، گام به گام نوع هدایت کودک) ، و از یک ساختار دیسک و مواد تفاوت بین متفاوت و در اصل به شش شاخه کوچک تقسیم می شود (ساختار دیافراگم ، گام به گام حرکت قطعه سنگین ساختار غشا membrane ، ساختار ، پیشینی در ساختار پیستون متحرک مستقیم ، گام به گام ساختار پیستون ، پیشینی ساختار پیستون متحرک).