سیلندر جمع و جور

  • Compact Cylinder YAQ2

    سیلندر جمع و جور YAQ2

    سیلندر نازک یک قطعه فلزی استوانه ای است که در آن پیستون هدایت می شود تا در یک خط مستقیم متقابل باشد. محیط کار با انبساط در سیلندر موتور ، انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. گاز فشرده سازی پیستون را در سیلندر کمپرسور دریافت کرده و فشار را افزایش می دهد. به محفظه توربین ، موتور پیستونی دوار و ... نیز سیلندر گفته می شود.
    سیلندر نازک ، با ساختار جمع و جور ، وزن سبک ، فضای کم و سایر مزایا.