دمای خنک کننده هوا

  • After cooler DHC

    پس از کولر DHC

    راندمان بالای سری DAC پس از خنک کننده می تواند به طور موثری رطوبت موجود در هوای فشرده را پس از اتصال کولر در پشت کمپرسور پیچ و پیستونی از بین ببرد ، کمپرسور می تواند با دمای بالای هوای فشرده خنک شده تا 42 ℃ زیر تولید شود و می تواند بیشترین بهره را ببرد از تراکم بخار آب در هوا بسته شد ، برای بهبود شرایط کار تجهیزات تمیز کردن پایین دست ، از مشکل تعلیق و تراکم آب جلوگیری کنید. پس از کولر با بازده بالا سری DAC دارای دو روش خنک کننده است: هوا خنک و آب خنک